SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ
29. 7. 2017 


Více ZDE


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

INFORMACE PRO PŘIJATÉ

Informace pro žáky přijaté do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018, kteří odevzdali zápisové lístky, byly rozeslány poštou 6. - 7. 4. 2017. V případě, že je uchazeči neobdrží, volejte, prosím, na číslo 723 165 306 nebo pište na adresu reditel@supsbechyne.cz. Případné změny budou aktualizovány na webových stránkách školy.

Informace k zahájení školního roku 2017/2018
Informace pro žáky přijaté k ubytování na domově mládeže ve školním roce 2017/2018
Učebnice pro žáky přijaté do 1. ročníku školního roku 2017/2018
Kurz Start 2017

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Nový školní rok bude zahájen 4. září 2017 v 8.00. Žáci prvních ročníků předloží třídnímu učiteli vysvědčení z posledního ročníku základní školy. Žáci, kteří byli přijati do vyššího ročníku, předloží i výuční list, resp. maturitní vysvědčení, resp. vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku v předcházející škole. 

Důležité dokumenty k nahlédnutí, případně ke stažení:
Školní řád
Řád DM
Řád školní jídelny
Soubory PDF Přihláška do DM
Soubory PDF Potvrzení - povolení k inkasu (žáci)

V pondělí 4. 9. 2017 v 8.00 proběhnou třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů.

V úterý 5. 9. 2017 proběhnou exkurze na výstavy:

 • Městské muzeum Bechyně - stálá expozice, výstava Emma Srncová - Obrazy a litografie, výstava Vynálezy Františka Křižíka (vstup volný)
 • Galerie Galvína - aktuální výstava Naše Bechyně
 • Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně (AJG) - výstava keramiky ze školního depozitáře, výstava Po stopách prvorepublikových zahradních architektů, výstava Malé připomenutí - Josef a Ondřej Vajce (sochy)

Podrobné informace k úvodní exkurzi budou vyvěšeny va škole v 1. patře na nástěnce s rozvrhem a obdrží je i třídní učitelé, kteří s nimi seznámí žáky na úvodních třídnických hodinách 4. 9. 2017.


VYBAVENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Základní vybavení:

 • přezůvky (žáci se ve škole již od prvního dne přezouvají, obuv na přezutí s pevnou patou musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce)
 • cvičební úbor - tričko, trenýrky a obuv s měkkou podešví;
 • rýsovací potřeby a vytahovací pero č. 0,5 a 0,3;
 • vhodný je kapesní kalkulátor;
 • bílý plášť (doporučujeme pro vyučovací předměty kreslení a výtvarná příprava).

Pomůcky pro výtvarnou přípravu - pro všechny obory

 • desky na práce o rozměru cca 60 x 80cm
 • prkno o rozměru 50 cm X 70 cm (pro zájemce je možné objednat sololitovou desku ve škole a odkoupit ji za cca 30 - 40,- Kč; cena bude upřesněna podle nákupní ceny);
 • krabice na pomůcky - vhodný je patrový box na nářadí (může být i rozměrově vhodný látkový sáček.);
 • další materiály: lepenka, připínáčky, nůžky, lepidlo na papír (např. herkules, lepidlo v tubě aj.), paspartovací (odlamovací) nůž, kružítko, pravítko 50 cm, trojúhelník, tužky označené 4B, 5B, 6B, přírodní uhly, umělé uhly, rudky, plastická guma, tvrdá guma, pastelky, suché pastely (mohou být i olejové pastely), fixírka, fixativ;
 • tuše černé i barevné, akvarelové barvy, ocelové špičaté pero s násadkou, molitanová houbička, hadr, rákosové pero;
 • barvy: temperové barvy, dokoupit samostatné běloby, mohou být i akrylové barvy;
 • štětce: vlasové štětce různých šířek, štětinové štětce šířka 3, 6, 10, 12, 18, 22 mm (nekupovat nejlevnější - můžete je po prvním použití hned vyhodit); jeden široký štětec na plošné nátěry - cca 10 cm šířka;
 • paleta dřevěná nebo plastová minimálně 20 x 30 cm;
 • 1x plechovka latexu nebo balakrylu, či jiné bílé vodou ředitelné barvy na bázi akrylu pro šepsování podkladu;
 • balicí papíry cca 50 ks 50 x 70cm, čtvrtky o rozměrech A4 (10ks), A3 (10ks), A2 - (5 ks), A1 (5ks); skicák  A4 nebo A3;
 • kontrola pomůcek proběhne do konce září 2017.

Dále pro obory keramický design a průmyslový design:

 • dřevěné špachtle - 3 velikosti;
 • kovová nanášecí špachtle, dřevěné špachtle, nůž, cidlina, kovové očko, metr (svinovací ocelový metr);
 • pracovní oděv (montérky, blůzu a lehké starší boty).


ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného, případně ubytování se provádí bezhotovostně na základě Vašeho svolení k inkasu z Vašeho účtu v bance nebo spořitelně (formulář - viz výše). V první platbě bude zahrnuta záloha 150,- Kč za čip pro odběr a odhlašování stravy. Tato záloha bude vrácena na účet poté, co strávník ukončí stravování a čip vrátí.


KURZY, EXKURZE A DALŠÍ AKCE

Součástí učebního plánu jsou též tuzemské i zahraniční akce, z nichž některé v přehledu uvádíme:

Ročník studia
Akce
Předpokládané náklady
1.
Kurz Start 2017
700,- Kč
1.
Lyžařský kurz
5.500,- Kč
2.
Sportovní kurz
1.000,- Kč
2.
Krajinářský kurz
500,- Kč
 1. - 4. Zahraniční zájezd (Francie)
6.000,- Kč
1. - 3. Výměnná praxe Trento (Itálie) 6.500,- Kč

Poznámka: zahraniční poznávací exkurze a výměnné praxe nejsou povinné, kurzy Start, lyžařský, sportovní a krajinářský jsou součástí výuky.

INFORMACE PRO ŽÁKY PŘIJATÉ K UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Ubytování žáků řeší vyhláška MŠMT ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. Žáci se v domově mládeže též stravují, výjimku povoluje ředitel školy po předložení lékařské zprávy. Ubytování na DM není nárokové, ale díky kapacitě domova může škola zajistit ubytování všech, kteří o to projeví zájem.

Řád DM
Řád školní jídelny
Soubory PDF Přihláška do DM

Základní údaje:

Cena stravy:  80,- Kč za den (cena je upravována podle vývoje cen potravin)

 • je možné odhlásit pondělní snídaně a páteční večeře
 • z důvodu nepřítomnosti pak i další stravenky, vždy však v době nepřítomnosti za celý den

Cena ubytování: 1100,- Kč za každý započatý měsíc; pro zahraniční studenty, kteří využívají celotýdenní režim ubytování 1600,- Kč.

Částka za stravu a ubytování je inkasována k 15. dni v měsíci z bankovního konta zákonného zástupce žáka, a to na základě jeho svolení k inkasu účtované částky. Žádáme Vás proto o potvrzení svolení k volitelnému inkasu ve prospěch našeho účtu na přiložené návratce nebo na jiném dokladu příslušného peněžního ústavu. Nelze inkasovat z podnikatelského účtu. Strávník, který nemá dočasně zaveden účet, musí zaplatit do 20. dne ve starém měsíci a doklad o zaplacení předložit. Vzhledem k pobytu zahraničních studentů na DM přes víkendy je možné na DM zůstat. Pokud zůstane o víkendu v DM alespoň 25 žáků, bude se vařit.

V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče, ovšem pouze po předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče. Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní elektrospotřebič užívat! Za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče účtujeme 20,- Kč. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu připočtena k poplatku za stravu a ubytování. Nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, vlastní žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, apod.).

Žáci potřebují:

 • 4 fotografie 3 x 4 cm (2 škola, 2 DM)
 • domácí obuv
 • froté prostěradlo
 • věci osobní potřeby
 • ramínka na šaty
 • visací zámek

Důležitá upozornění:

 • nezapomeňte si vzít své léky, které užíváte při dlouhodobých zdravotních problémech
 • nezapomeňte si vzít léky, které užíváte při momentálních indispozicích
 • nezapomeňte na finanční rezervu, kterou musíte mít k dispozici v případech nutné návštěvy lékaře

Přihlášky do DM odešlete zpět do 15. 6. 2017 na adresu Domov mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 365, 391 65 Bechyně. Žáci přijatí ke studiu obdrží přihlášky poštou; náhradní formulář lze stáhnout  - viz výše. Odepíšeme pouze v případě, že Vaše dítě nebude do DM přijato.

Domov mládeže se otevírá v pondělí 3. 9. 2017 v 15.00 hodin. V 16.00 hodin se v jídelně DM koná informační schůzka s rodiči žáků 1. ročníků.

Povinné výjezdy z domova mládeže ve školním roce 2017/2018 budou upřesněny do 1. 9. 2017.

UČEBNICE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Seznam obsahuje tituly učebnic, které budou používány v 1. ročníku jednotlivých studijních oborů SUPŠ Bechyně ve školním roce 2017/2018 a které by si měli noví žáci školy opatřit do svého nástupu ke studiu. Na počátku školního roku je ve škole organizována burza učebnic, kde je možno též zakoupit některé tituly od starších spolužáků. S dalšími učebními materiály (texty z dějin výtvarné kultury, texty odborných předmětů - např. technologie jednotlivých oborů studia atd.) budou studenti seznámeni vyučujícími odborných předmětů na úvodních hodinách nového školního roku.

Čtyřleté studijní obory:

Vyučovací předmět
Studijní obory: keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba

Český jazyk
a literatura

M. Sochrová: Čítanka I k literatuře v kostce pro SŠ (Fragment)
M. Sochorová: Literatura v kostce pro SŠ (Fragment), nebo kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury (Didaktis)
kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)

Anglický jazyk
Učebnice zakoupí hromadně škola; žáci si v září 2017 přinesou cca 700,-. Kč na učebnice a 220,- Kč na anglický výukoý časopis 
Matematika
Janeček: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy (Prometheus, Praha, 1995)
Technické kreslení
Technická příprava
Kletečka J., Fořt P.: Technické kreslení (Učebnice pro střední průmyslové školy; Computer Press, a.s.), nebo Ing. Švercl J.: Technické
kreslení a deskriptivní geometrie - pro školu a praxi (Nakladatelství Scientia, spol. s r.o.)

KURZ START 2017

Jedná se o třídenní program pro studenty, kteří nastupují do prvních ročníků SUPŠ Bechyně. Program se zaměřuje na poznávání spolužáků, vytváření kolektivu, sebepoznání a seznámení se s třídním učitelem a dalšími učiteli v rozmanitých mimoškolních aktivitách. Cena kurzu je 700,- Kč.

Kurz se koná od středy 6. 9. 2017 do pátku 8. 9. 2017 na hradě Šelmberk u Mladé Vožice; vezměte, prosím, vše potřebné s sebou hned v prvním týdnu.

S sebou vezměte:

 • spací pytel a karimatku;
 • vhodné oblečení (nutno počítat s nepřízní počasí);
 • velký šátek;
 • dvoje boty a obuv na přezutí;
 • nepromokavou bundu nebo pláštěnku;
 • repelent;
 • baterku;
 • kapesné podle vlastního uvážení;
 • věci osobní hygieny, fotoaparát apod.

Důležité upozornění: v případě zdravotních obtíží přivezte s sebou lékařské potvrzení a léky.