SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


ÚSPĚCH NA VELETRHU VZDĚLÁ-
NÍ A ŘEMESLO 2017


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Od rozštěpu k úsměvu ve školní Galerii Na chodbě
  Více ZDE
 • Adventní výstavá skupiny Devět+ v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Betlémy ve stodůlce
  Více ZDE

   

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Dny otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 (pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019) jsme připravili na 2. 10. 2017, 6. 11. 2017 a 5. 2. 2018  od 8:00 do 16.30 hodin. Během celého dne jsou zpřístupněny všechny prostory školy, zájemci o studium a jejich rodiče obdrží informace o studiu, náplni práce dílen a ateliérů a uvidí práce žáků. Ve stejnou dobu je možno navštívit i domov mládeže (Písecká 365, cca 300 m od školy proti sportovnímu stadionu). Uchazeči mohou přinést své výtvarné práce na konzultaci s ředitelem školy nebo s učiteli výtvarných předmětů. Další dny otevřených dveří v tomto školním roce neplánujeme, ale školu je možné navštívit po telefonickém kontaktu na čísle 723 165 306 nebo na mailu reditel@supsbechyne.cz. (po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00; telefon 723 165 306, 381 213 121 - ekonomka školy, 381 212 810 - ředitel školy, 381 212 809 - zástupce ředitele školy).
 

PROSTORY ZPŘÍSTUPNĚNÉ BĚHEM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  5. 2. 2018

Tento den otevřených dveří je určen především žákům osmých  ročníků základních škol, kteří mají zájem o čtyřleté výtvarné studijní obory s maturitou v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, vítáni jsou ale všichni zájemci o studium z devátých ročníků základních škol, kteří mají zájem o volná místa na oborech studia, které nebyly po prvním kole obsazeny.

Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu. Jakékoli další dotazy zodpoví výchovná poradkyně ing. Jaroslava Bínová a ředitel školy PaedDr. Jiří Novotný.

Přízemí:

 • kabinet (č. dv. 6,) a dílna (č. dv. 7) a prostor u pecí - uč. Jan Vančura, vedoucí učitel oboru Keramický design
 • nalévárna (č. dv. 8) - ukázka výroby litím do sádrových forem - uč. David Stankuš
 • designérská sádrovna (č. dv. 9) - uč. David Stankuš
 • točírna (č. dv. 99) - uč. David Stankuš + studenti  - ukázky točení na kruhu (zájemci si mohou vyzkoušet)
 • sádrovna (č. dv. 109) - uč. David Stankuš
 • modelovny  (přízemí vpravo, č. dv. 22, č. dv. 23) - akad. sochař Miroslav Oliva (konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • učebna českého jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 26) - Mgr. Ludmila Krůčková
 • učebna anglického jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 27) - PhDr. Iva Vágnerová
 • Galerie Na chodbě (přízemí vpravo) - výstava prací žáků

1. patro:

 • kreslírna 1 (chodba vlevo, č. dv. 37) - Mg.A. Roman Šedina (konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • designérská dílna (chodba vlevo, č. dv. 38) - akad. sochař Jiří Fuchs, vedoucí učitel oboru Průmyslový design (konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • kreslírny 2 a 3 (chodba vlevo, č. dv. 40, 42) a malírna (chodba vlevo, č. dv. 41) - uč. Jitka Hrdinková
 • chodba vpravo - výstavka historických artefaktů ze školního depozitáře (1884 - 60. léta 20. století), hrnků ak. soch. Jiřího Fuchse a porcelánu Heleny a Jiřího Hlušičkových a prací žáků
 • učebna dějin výtvarné kultury (chodba vpravo, č. dv. 53) - Mgr. Milan Vágner
 • grafická dílna 1 - linoryt (chodba vpravo, č. dv. 43) - Mgr. Marta Kotková, vedoucí oboru Grafický design
 • grafická dílna 2 - sítotisk (chodba vpravo, č. dv. 46) - Mgr. Marta Kotková
 • kabinet u sborovny (přístup přes sekretariát, č. dv. 58) - Mgr. Otakar Novák, zástupce ředitele, metodik prevence patologických jevů
 • ředitelna (č. dv. 57) - PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy
 • chodba před sborovnou - prezentace prací studentů oboru Multimediální tvorba

2. patro:

 • jazyková učebna (č. dv. 76) - Mgr. Markéta Kuthanová
 • posluchárna (č. dv. 74) - Mgr. Drahomíra Bočanová
 • grafická dílna 3 (č. dv. 71) - uč. Alena Kissová + studenti - ukázky práce v grafické dílně

3. patro:

 • učebna multimediální tvorby (č. dv. 93) - Mgr. Jan Mála - informace o oboru Multimediální tvorba
 • učebny výpočetní techniky a počítačové grafiky (č. dv. 82, 83) - Mgr. Jan Mála
 • knihovna odborné literatury (č. dv. 84), čítárna - Ing Jaroslava Bínová, výchovná poradkyně;
 • učebna výpočetní techniky a počítačové grafiky (č. dv. 85) - Mgr. Jan Mála
 • učebna multimediální tvorby (č. dv. 88) - Mgr. Jiří Vaněk

 

UPOZORŇUJEME NA MOŽNOSTI:

 • konzultace domácích prací zájemců o studium s učiteli odborných předmětů (Mg.A. Roman Šedina, ak. soch. Miroslav Oliva, ak. soch. Jiří Fuchs);
 • vzhledem k tomu, že škola neorganizuje schůzku vedení školy se zájemci o studium a jejich rodiči, nabízíme možnost osobního setkání rodičů a zájemců o studium s ředitelem PaedDr. Jiřím Novotným a zástupcem ředitele školy Mgr. Otakarem Novákem.