SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ
29. 7. 2017 


Více ZDE


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Oficiální dny otevřených dveří ve školním roce 2016/2017 (pro přijímací řízení pro školní rok 2017/2018) jsme připravili na dny 3. 10. 2016, 7. 11. 2016 a 7. 2. 2017  od 8:00 do 16.30 hodin. Během celého dne jsou zpřístupněny všechny prostory školy, zájemci o studium a jejich rodiče obdrží informace o studiu, náplni práce dílen a ateliérů a uvidí práce žáků. Ve stejnou dobu je možno navštívit i domov mládeže (Písecká 365, cca 300 m od školy proti sportovnímu stadionu TJ Jiskra Bechyně). Uchazeči mohou přinést své výtvarné práce na kunzultaci s ředitelem školy nebo s učiteli výtvarných předmětů. Další dny o tevřených dveří v tomto školním roce neplánujeme, ale školu je možné navštívit po telefonickém kontaktu na čísle 723 165 306 nebo na mailu reditel@supsbechyne.cz. (po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00; telefon 723 165 303, 381 213 121, 381 212 432).

PROSTORY ZPŘÍSTUPNĚNÉ BĚHEM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  7. 2. 2017

Tento den otevřených dveří je určen především žákům devátých ročníků základních škol, kteří mají zájem o čtyřleté výtvarné studijní obory s maturitou v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, žákům, kteří mají zájem o učební obor výrobce a dekoratér keramiky ve školním roce 2017/2018 a žákům 8. tříd základních škol, kteří uvažují o studiu ve školním roce 2018/2019. 

Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu. Jakékoli další dotazy zodpoví výchovná poradkyně ing. Jaroslava Bínová a ředitel školy PaedDr. Jiří Novotný.

Přízemí:

 • nalévárna (č. dv. 8) - ukázka výroby litím do sádrových forem - uč. David Stankuš, informace o oboru Keramický design
 • designérská sádrovna (č. dv. 9) - uč. David Stankuš
 • točírna (č. dv. 99) - uč. David Stankuš + studenti  - ukázky točení na kruhu (zájemci si mohou vyzkoušet)
 • sádrovna (č. dv. 109) - uč. David Stankuš
 • modelovna 1 (přízemí vpravo, č. dv. 22)
 • modelovna 2 (přízemí vpravo, č. dv. 23)
 • Galerie Na chodbě (přízemí vpravo) - výstava Žáci profesora Tröstera (výstava scénografie)

1. patro:

 • kreslírna 1 (chodba vlevo, č. dv. 37) - Mgr. Otakar Novák, vedoucí učitel oboru Grafický design (možné konzultace domácích prací uchazečů o studium)
 • designérská dílna (chodba vlevo, č. dv. 38) - akad. sochař Jiří Fuchs, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • kreslírna 2 (chodba vlevo, č. dv. 40) - Mgr. Otakar Novák, vedoucí učitel oboru Grafický design
 • malírna (chodba vlevo, č. dv. 41) - uč. Jitka Hrdinková
 • kreslírna 3 (chodba vlevo, č. dv. 42) - Mgr. Otakar Novák, vedoucí učitel oboru Grafický design
 • chodba vpravo - výstavka historických artefaktů ze školního depozitáře (1884 - 60. léta 20. století), hrnků ak. soch. Jiřího Fuchse a porcelánu Heleny a Jiřího Hlušičkových a prací žáků
 • učebna dějin výtvarné kultury (chdba vpravo, č. dv. 53) - Mgr. Drahomíra Bočanová
 • grafická dílna 1 - linoryt (chodba vpravo, č. dv. 43) - Mgr. Marta Kotková, informace o oboru Grafický design
 • grafická dílna 2 - sítotisk (chodba vpravo, č. dv. 46) - Mgr. Marta Kotková
 • kabinet u sborovny (přístup přes sektretariát, č. dv. 58) - Mgr. Milan Vágner, zástupce ředitele, informace o studiu
 • ředitelna (č. dv. 57) - PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy
 • chodba před sborovnou - prezentace prací studentů oboru Multimediální tvorba (MgA. Monika Brkalová)

2. patro:

 • jazyková učebna (č. dv. 76)
 • grafická dílna 3 (č. dv. 71) - Alena Kissová + studenti - ukázky práce v grafické dílně

3. patro:

 • učebna multimediální tvorby (č. dv. 93) - MgA. Monika Brkalová - informace o oboru Multimediální tvorba
 • učebny výpočetní techniky a počítačové grafiky (č. dv. 82, 83) - Mgr. Jan Mála - informace o oboru Multimediální tvorba
 • knihovna odborné literatury (č. dv. 84), čítárna - Ing Jaroslava Bínová, výchovná poradkyně; prezetace oboru Multimediální tvorba (Mg.A. Monika Brkalová)
 • učebna výpočetní techniky a počítačové grafiky (č. dv. 85) - Mgr. Jan Mála
 • učebna multimediální tvorby (č. dv. 88) - Mgr. Jiří Vaněk