SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ
29. 7. 2017 


Více ZDE


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PROJEKTY 2006 - 2016

PROJEKTY 2006 - 2016


Oprava školy a domova mládeže (2016 - 2019)
Projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT
Projekt OP VK Peníze školám 2012 - 2014
Projekty v letech 2006 - 2012

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE

Dne 14. 9. 2016 byla na webu OPŽP zveřejněna tabulka schválených projektů dotací na snížení energetické náročnosti budov pro roky 2016 - 2020 (http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu; schválené žádosti 19. výzvy ze dne 14. 9. 2016). Velmi nás těší, že mezi schválenými projekty je i oprava pavilónu B Domova mládeže (CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001974) a především oprava celého kompexu budov naší školy (tedy staré budovy, tělocvičny, garáže, přístavby a dílenské přístavby včetně střech CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001965). Je to zcela zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní dopad na vzhled i provoz naší školy a domova mládeže. Na realizaci projektové dokumentasce se v současné obě intenzívně pracuje. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Energy Benefit. S dosavadní spoluprací s touto firmou jsme maximálně spokojeni. Zároveň také děkujeme našemu zřizovateli, OŠMT České Budějovice, za podporu v těchto akcích.

Jiří Novotný, ředitel školy

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

Naše škola realizuje projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT. Projekt se zaměřuje na vzdělávání lektorů (zvýšení a rozšíření kvalifikace) v oblasti ICT technologií se specifickým zaměřením na cloudové technologie a tzv. freemium modely (open source). Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření regionální nabídky dalšího vzdělávání a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro další vzdělávání v Jihočeském kraji a jejich provázání do prostředí firem.

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na tvorbu webové platformy, tvorbu vzdělávacích modulů a jejich zpracování do e-learningové a m-learningové podoby, a pilotní ověřování vzdělávacích modulů. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/3.2.08/04.0065, je realizován od ledna do prosince 2014, rozpočet je 2.700.000,- Kč. Příjemcem je naše škola, partnerem je společnost Jihočeská počítačová s.r.o.

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU TECHNIKY

Název programu Operační program Vzělávání prokonkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/04.0065
Název zakázky ICT zařízení
Datum vyhlášení zakázky 5. 3. 2014
Název/obchodní firma vybraného zadavatele Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
Název/obchodní firma vybraného dodavatele Interaktivní učebny s.r.o.
Sídlo dodavatele Petrská1426/1, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat jménem doavatele Markos Paraskevopulos
IČ dodavatele 24126268

PROJEKT OP VK PENÍZE ŠKOLÁM 2012 - 2014

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ


Dne 6. 2. 2012 jsme obdrželi z MŠMT ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4878/34/7.1.5/2012 na projekt s názvem Multimediální tvorba. Celková výše dotace je 783.200,- Kč (665.720.- Kč z prostředků Evropských sociálních fondů, 117.480,- Kč ze státního rozpočtu ČR). Realizace projektu začíná dnem 6. 2. 2012 a bude ukončena po uplynutí 24 měsíců.

Projekt je zaměřen na nové vybavení počítačové učebny č. 88. Stávající počítače byly uvolněny pro potřeby vyučujících (vybavení kabinetů) a do třídy budou dodány nové. Zároveň byl zakoupen nový dataprojektor. Druhou částí projektu je vytváření tzv. šablon pro výuku multimediálního oboru (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a vytvoření sady digitálních materiálů). Nová učebna byla realizována během druhého pololetí školního roku 2011/2012, instalace nových počítačů proběhla v září 2012.

PROJEKTY 2006 - 2012

PROJEKT LEONARDO DA VINCI "PRAXE STUDENTŮ KFL LANDSHUT V SUPŠ BECHYNĚ"

V prosinci 2009 byl podán projekt výměnné praxe s keramickou školou KFL v Landshutu (Bavorsko, SRN) v rámci projektu Comenius ve spolupráci s organizací Tandem. Tento projekt zajistil třítýdenní pobyt skupiny 6 studentů a 1 pedagoga a uskutečnil se na přelomu září a října 2010. Bavorští studenti se zabývat typickou jihočeskou keramikou, tvary a dekory nádob a figurálním modelováním. Podrobnosti a fotografie naleznou zájemci v Aktualitách 2010/2011.

Spolupráce našich škol bude každopádně pokračovat na úrovni projektu IuventArs a na úrovni točířské soutěže, případně výměnných výstav.PROJEKT "ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ"
 
V dubnu 2009 podala naše škola projekt v rámci OP VK (Operační prostředky – vzdělání pro konkurenceschopnost) projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠK v Bechyni. Projekt v celkové výši 1.790.000,- Kč byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen dne 27. 10. 2009. Vyrozumění o schválení projektu Radou Jihočeského kraje jsme obdrželi 18. 11. 2009. Realizace projektu pak proběhla v letech 2010 - 2012.

Díky projektu bylo pořízeno základní vybavení oboru Multimediální tvorba (počítačová učebna pro 16 žáků, fotoaparáty, kamery, stativy atd.), byla pořízena kompletní fotodokumentace školního depozitáře a proběhla řada přednášek zejména mladých umělců, kteří se pohybují v současké multimediální tvorbě, ale také výstav a prezentací umělců z jiných oborů, několik exkurzí, praxí a také několik zajímavých studentských soutěží.

 PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

 

PROJEKT "ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI ICT NA STŘEDNÍCH, SPECIÁLNÍCH A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE"

Tento projekt škola nepořádala, ale byla do něho zařazena. Projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl spolufinancován Evropskou unií. Rozpočet projektu byl 16 miliónů Kč, z nichž 1,2 miliónu Kč tvořil podíl Jihočeského kraje. V rámci projektu bylo na 92 školách zřizovaných Jihočeským krajem instalováno celkem 244 setů interaktivních tabulí. Navíc proběhly vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky.

Naše škola díky tomuto projektu obdržela dva sety interaktivních tabulí Smart Board. Byly instalovány v únoru 2010 do dvou učeben, a to do učebny dějin výtvarné kultury a do multimediální učebny určené především pro nově budovaný obor Multimediální tvorba (ale i pro výuku počítačové grafiky, matematiky, fyziky a chemie). Díky tomu má naše škola již čtyři sestavy interaktivních tabulí (první byl instalován v roce 2008 v učebně č. 74, další v roce 2012 v učebně č. 51), které přispívají k zatraktivnění výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.PROJEKT COMENIUS "EUROPE' ART PUZZLE"

Je bezpochyby zatím nejvýznamnějším mezinárodním projektem, který naše škola díky koordinátorce Mgr. Martě Kotkové také spolupořádala. Při nejrůznějších výtvarných činnostech se propojilo celkem pět škol napříč celou Evropou. Jednalo se o školy ze španělského Jerezu (samotný jih Španělska, odkud je vidět do Afriky), francouzského Echirolles u Grenoblu, litevského Druskininkai (téměř na hranici s Běloruskem), estonského Tallinu a naší bechyňské školy.
 
Během projektu proběhly výměny žáků i pedagogů, bylo uspořádáno pět výstav a vznikla kniha, která také putovala celou Evropou: do Španělska se sešly podklady, tam také byla vytištěna, ale pokřtěna byla v Tallinu. Byla navázána přátelství učitelů i žáků, výtvarné činnosti se staly spojovacím článkem, prostřednictvím něhož byly poznávány specifické evropské kultury.
 
Celý projekt, který začal v roce 2006 ve Vilniusu (Litva) skončil v dubnu 2009 velkou výstavou ve španělském Jerezu de la Frontera.

Projekty

 


PROJEKT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Tento projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, proběhl od srpna 2007 do února 2008. Při této příležitosti byly učiteli školy zpracovány poměrně rozsáhlé učební texty (technologie, kreslení a modelování, stručné dějiny designu, základy počítačové grafiky), které jsou využitelné i při běžné výuce. Byly také vytvořeny nové propagační materiály - letáky o škole a DVD o škole a o projektu samotném.

      Projekty       Projekty

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky