SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019


ÚSPĚCH NA VELETRHU VZDĚLÁ-
NÍ A ŘEMESLO 2017


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Od rozštěpu k úsměvu ve školní Galerii Na chodbě
  Více ZDE
 • Adventní výstavá skupiny Devět+ v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Betlémy ve stodůlce
  Více ZDE

   

 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2017/2018

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2017/2018

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2011/2012

Ředitel školy:
Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury)

Zástupce ředitele školy:
Novák Otakar, Mgr. (grafický design, výtvarná příprava, navrhování)

Vedoucí učitelé oborů:

Vančura Jan - keramický design, (technické kreslení, modelování, vytváření)
Fuchs Jiří, akad. soch. - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Marta Kotková, Mgr. - grafický design (praktická cvičení v grafice)
Libor Hošek - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafika)
Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)

Další učitelé:

Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)
Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brázdová Kateřina, Mgr. (český jazyk)
Brkalová Monika, Mg.A. (praktická cvičení v multimédiích, navrhování)
Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie)
Kotouč Evžen (tělesná výchova, občanská nauka)
Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Kupský Václav, Mg.A. (multimediální tvorba, grafika)
Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích, 3D modelování)
Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Procházková Šárka, Bc. (asistent pedagoga)
Stankuš David (točírna, sádrovna)
Šedina Roman, MgA. (dějiny výtvarné kultury, grafická technologie)
Turková Květa, Ing. (technologie)
Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie


Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
Zifčáková Marcela, účetní

Provozní zaměstnanci školy:

Burianová Eva, uklízečka
Simona Šidlíková, uklízečka
Lišková Jana, uklízečka
Kubíček Jaroslav, přípravář hlín
Horák Jindřich, školník

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:

Houdková Soňa, vychovatelka
Korecká Jiřina, vychovatelka
Šťastná Iva, vychovatelka
Šťastný Vratislav, vychovatel


Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:

Dědičová Marie, správce domova mládeže
Zemanová Olga, vedoucí jídelny

Provozní pracovníci domova mládeže:

Černá Milena, uklízečka 
Hlasová Jana, bezpečnostní pracovník 
Homolková Zdeňka, kuchařka
Kubíček Jaroslav, údržbář
Puchernová Iveta, uklízečka
Sládková Marie, kuchařka
Syrovátková Barbora, kuchařka
Zemanová Ilona, kuchařka