SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ
29. 7. 2017 


Více ZDE


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY K DOPLNĚNÍ PODKLADŮ PRO KLASIFIKACI ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2017


ZVEME NA VÝSTAVY

 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE

OBOR VÝROBCE A DEKORATÉR KERAMIKY


Více ZDE


OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/17


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • Naše Bechyně v Galerii Galvína
  Více ZDE
 • Emma Srncová: Obrazy a litografie
  Více ZDE
 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

 • Sektorová dohoda pro keramiku
  Podrobnosti ZDE
 • Od 1. 9. 2013 jsme otevřeli tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky
  Podrobnosti ZDE
 • Upozorňujeme na web:
  www.keramikazije.cz

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2016/2017

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2016/2017

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2011/2012

Ředitel školy:
Novotný Jiří, PaedDr. (dějiny výtvarné kultury)

Zástupce ředitele školy:
Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)

Vedoucí učitelé oborů:

Vančura Jan - keramický design, výrobce a dekoratér keramiky (technické kreslení, modelování, vytváření)
Fuchs Jiří, akad. soch. - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
Novák Otakar, Mgr. - grafický design (metodik prevence; výtvarná příprava, navrhování)
Libor Hošek - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafika)
Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)

Další učitelé:

Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)
Bočanová Drahomíra, Mgr. (dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava, kreslení)
Brázdová Kateřina, Mgr. (český jazyk)
Brkalová Monika, Mg.A. (praktická cvičení v multimédiích, navrhování)
Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
Janoušková Štěpánka, Mgr. (anglický jazyk)
Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
Kokeš Jiří, Ing. (počítačová grafika, informační a komunikační technologie)
Kotková Marta, Mgr. (praktická cvičení v grafice)
Kotouč Evžen (tělesná výchova, občanská nauka)
Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích, 3D modelování)
Novotná Pavlína, Mgr. (ruský jazyk)
Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
Procházková Šárka, Bc. (asistent pedagoga)
Stankuš David (točírna, sádrovna)
Šedina Roman, MgA. (dějiny výtvarné kultury, grafická technologie)
Turková Květa, Ing. (technologie)
Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
Vaněk Jiří, Mgr. (matematika, informační a komunikační technologie)
Volfová Eva, MgA. (grafika, navrhování)

Technicko-hospodářští pracovníci školy:

Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
Zifčáková Marcela, účetní

Provozní zaměstnanci školy:

Burianová Eva, uklízečka
Simona Šidlíková, uklízečka
Lišková Jana, uklízečka
Kubíček Jaroslav, přípravář hlín
Horák Jindřich, školník

Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:

Houdková Soňa, vychovatelka
Korecká Jiřina, vychovatelka
Šťastná Iva, vychovatelka
Šťastný Vratislav, vychovatel


Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:

Dědičová Marie, správce domova mládeže
Zemanová Olga, vedoucí jídelny

Provozní pracovníci domova mládeže:

Černá Milena, uklízečka 
Hlasová Jana, bezpečnostní pracovník 
Homolková Zdeňka, kuchařka
Kubíček Jaroslav, údržbář
Puchernová Iveta, uklízečka
Sládková Marie, kuchařka
Syrovátková Barbora, kuchařka
Zemanová Ilona, kuchařka